Odovzdanie a prevzatie vozidla mimo pracovnej doby, cez víkend a sviatkov      15€

Pristavenie a prevzatie vozidla podľa požiadavky na presnú adresu                      0,40€ / km
/V prípade prenájmu nad 7 dní je do 50km BEZPLATNE/

Vrátenie nevyčisteného vozidla – exteriér                                                                     10€

Vrátenie nevyčisteného vozidla – interiér                                                                      10€

Vrátenie zafajčeného vozidla cigaretovým dymom                                                     20€

Kilometre nad limit                                                                                                          0,08€ / km

Autosedačka                                                                                                                        2€ / deň

Snehové reťaze                                                                                                                     1€ deň

Ceny sú uvedené bez 20% DPH