Vykup vozidiel a sprostredkovanie leasingu.

Výhody výkupu Vášho jazdeného vozidla u nás:

  • transparentné ohodnotenie vozidla so zápisom o nacenení – výkupná cena stanovená s použitím moderného oceňovacieho softvéru
  • výkup vozidiel všetkých značiek
  • nečakáte na predaj starého, ale hneď môžete kúpiť nové – protiúčet
  • preberáme za Vás záruku za technický stav
  • všetky formality vybavíme za Vás /prepis, odhlásenie, EK, STK/

Doklady potrebné k výkupu Vášho vozidla:
– osvedčenie o evidencii vozidla: časť I + časť II, prípadne malý a veľký technický preukaz
– technická a emisná kontrola (kartičky + protokoly)
– povinné zmluvné poistenie (stačí tzv. „bielu kartu”, prípadne zmluvu)
– v prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebné ukončenie leasingu, splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti (notárom overené)
– splnomocnenie na prepis vozidla (podpis vlastníka vozidla, overený notárom, v prípade zastupovania)
– servisná knižka, prípadne faktúry zo servisu

Súkromná osoba (nepodnikateľ):
– dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
– splnomocnenie na prepis vozidla

Fyzická osoba (živnostník):
– dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
– živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla, aj všetky dodatky)
– splnomocnenie na prepis vozidla

Právnická osoba (spol. s r.o., družstvá a pod.):
– výpis z obchodného registra (originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace)
– dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán, prípadne konateľ)
– splnomocnenie na prepis vozidla (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné splnomocnenie od obidvoch subjektov)